Royal Squeeze Bridge Club

Reglement Systemen

Goedgekeurd tijdens de Bestuursvergadering van 26 mei 2011

Het volgende reglement is geldig voor alle tornooien, georganiseerd door de Royal Squeeze Bridge Club.

1) Het reglement systemen van de BBF (zie VBL-site) is van toepassing.

2) De Squeeze-tornooien behoren tot Categorie D, evenwel met uitbreiding zoals onderaan vermeld. Dit houdt in dat groene, blauwe en rode systemen, en alle conventies, behalve de bruine, toegelaten zijn. De regel van 18 is steeds van toepassing.

3) Bovendien zijn in de Squeeze-tornooien toegelaten de bruine conventies en de gele systemen, mits voldaan wordt aan de volgende drie voorwaarden:

a- Het paar dat de conventies of systemen wenst te spelen neemt deel aan een officiele competitie buiten de club, waarin de door haar gespeelde methodes toegelaten zijn;

b- Het paar heeft een volledig ingevulde systeemkaart bij en ter beschikking aan de tafel;

c- Het paar heeft een voorstel tot verdediging tegen de bruine en gele elementen van zijn systeem, schriftelijk bij. Deze verdediging (of enige andere verdediging gemaakt door de tegenstanders zelf) mag aan tafel geraadpleegd worden.